Bác sĩ mắt của bạn


hotline: 0979 79 7279

Trang Chủ - Đội Ngũ Bác Sỹ - Tiến sĩ Bác sĩ TRẦN THỊ PHƯƠNG THU

Tiến sĩ Bác sĩ TRẦN THỊ PHƯƠNG THU


Giám đốc bệnh viện Mắt KTC Phương Nam


1979 Tốt nghiệp Đại học Y khoa Odessa, Liên xô cũ


1987-1998 Kinh qua các chức danh Trưởng Khoa Giác mạc, Trưởng Khoa khám mắt, Trưởng Khoa Chấn thương tại Bệnh viện Mắt TP.Hồ Chí Minh.


1999 Phó Giám đốc Bệnh viện Mắt TP.HCM


2000-2012 Giám đốc Bệnh viện Mắt TP.HCM


Lãnh đạo Bệnh viện Mắt TP.HCM, phát triển kỹ thuật mổ Phaco từ năm 1999 và kỹ thuật mổ Lasik từ tháng 12/2000.


2002-2012 Chủ nhiệm Bộ môn mắt Đại học Y Dược TP.HCM.


Bác sỹ cao cấp chuyên ngành nhãn khoa.


Thành viên Hội nhãn khoa Hoa Kỳ.


Tu nghiệp và tham dự các khóa đào tạo tại Mỹ, Châu Âu và các nước trong khu vực.

Dịch vụ