Bác sĩ mắt của bạn


hotline: 0979 79 7279

Trang Chủ - Đội Ngũ Bác Sỹ - Tiến sĩ Bác sĩ NGUYỄN THỊ XUÂN HỒNG

Tiến sĩ Bác sĩ NGUYỄN THỊ XUÂN HỒNG


Chuyên gia bệnh viện Mắt KTC Phương Nam


Giảng viên bộ môn Mắt Đại học Y Phạm Ngọc Thạch


Trên 20 năm kinh nghiệm chuyên khoa sâu điều trị các bệnh lý lé trẻ em và người lớn.

Dịch vụ