Bác sĩ mắt của bạn


hotline: 0979 79 7279

Trang Chủ - Đội Ngũ Bác Sỹ - Thạc sĩ Bác sĩ PHAN PHƯỚC THÁI BÌNH

Thạc sĩ Bác sĩ PHAN PHƯỚC THÁI BÌNH


Trưởng khoa Mắt bệnh viện Mắt KTC Phương Nam


Tốt nghiệp Thạc sĩ y học, chuyên ngành nhãn khoa năm 2006 tại Đại học Y Huế.


10 năm kinh nghiệm khám, điều trị, phẫu thuật về mắt


Phẫu thuật viên Phaco, Laser điều trị các bệnh lý mắt, mộng mắt, thẩm mỹ.

Dịch vụ