Bác sĩ mắt của bạn


hotline: 0979 79 7279

Trang Chủ - Đội Ngũ Bác Sỹ - Giáo sư Tiến sĩ Bác sĩ LÊ MINH THÔNG

Giáo sư Tiến sĩ Bác sĩ LÊ MINH THÔNG


Cố vấn chuyên môn Bệnh viện Mắt KTC Phương Nam


Giảng viên cao cấp Đại học Y Dược TP.HCM và Đại học Y Phạm Ngọc Thạch


Nguyên Trưởng khoa Tạo hình và Thẩm mỹ bệnh viện Mắt TP.HCM


Nguyên Phó Chủ nhiệm bộ môn Mắt Đại học Y Dược TP.HCM kiêm Phó Chủ nhiệm bộ môn Mắt Đại học Y Phạm Ngọc Thạch.

Dịch vụ