Bác sĩ mắt của bạn


hotline: 0979 79 7279

Trang Chủ - Đội Ngũ Bác Sỹ -Bác sĩ chuyên khoa II TRẦN THỊ THƠ

Bác sĩ chuyên khoa II TRẦN THỊ THƠ


Trưởng khoa Cận lâm sàng bệnh viện Mắt KTC Phương Nam


1979 Tốt nghiệp Đại học Y khoa Odessa, Liên xô cũ


Tốt nghiệp bác sĩ chuyên khoa II, chuyên ngành lão khoa tại Đại học Y Dược thành phố Hồ Chí Minh.


Nguyên trưởng khoa Nội A1 – bệnh viện Thống Nhất


Hội viên Hội tim mạch, lão khoa thành phố Hồ Chí Minh

Dịch vụ