Bác sĩ mắt của bạn


hotline: 0979 79 7279

Trang Chủ - Đội Ngũ Bác Sỹ -Bác sĩ chuyên khoa II NGUYỄN THỊ NGỌC LIÊN

Bác sĩ chuyên khoa II NGUYỄN THỊ NGỌC LIÊN


Chuyên gia bệnh viện Mắt KTC Phương Nam


Nguyên Trưởng khoa Glô-côm bệnh viện Mắt TP.HCM


Tốt nghiệp Đại học Y tại Cộng hòa Dân chủ Đức năm 1979


Tốt nghiệp bác sĩ chuyên khoa II, chuyên ngành nhãn khoa năm 1999


Chuyên khoa sâu về bệnh lý Glô-côm (cườm nước) và các bệnh lý về mắt.

Dịch vụ