Bác sĩ mắt của bạn


hotline: 0979 79 7279

Trang Chủ - Đội Ngũ Bác Sỹ - Bác sĩ chuyên khoa II NGUYỄN ANH TRÍ CƯỜNG

Bác sĩ chuyên khoa II NGUYỄN ANH TRÍ CƯỜNG

Tốt nghiệp bác sĩ chuyên khoa I, chuyên ngành nhãn khoa năm 2002

Tốt nghiệp bác sĩ chuyên khoa II, chuyên ngành nhãn khoa năm 2012


20 năm kinh nghiệm khám, điều trị, phẫu thuật về mắt

Phẫu thuật viên Phaco từ năm 2007 đến nay

Tham gia phẫu thuật đục thủy tinh thể với Hội bảo trợ bệnh nhân nghèo từ năm 2002


 


Dịch vụ