Bác sĩ mắt của bạn


hotline: 0979 79 7279

Chẩn đoán hình ảnh


Ứng dụng các kỹ thuật cao ngành mắt hỗ trợ chẩn đoán và điều trị các bệnh lý bán phần trước và đáy mắt

 

Bác sĩ sử dụng máy VisuLas Yag III Zeiss (Đức) điều trị trong điều trị và phòng ngừa bệnh Glaucoma (cườm nước)

Sử dụng Laser quang đông võng mạc với máy Pascal Streamline 577 của hãng TopCon


 

Chụp cắt lớp võng mạc bằng máy 3D OCT-1 Maestro của hãng TopCon (Nhật Bản);